Mens  Ontwikkeling

Welkom bij Anitabunt.nl Mens & ontwikkeling

 

Wil jij je persoonlijk ontwikkelen of ben je op zoek naar antwoorden op (levens)vragen die jou persoonlijk bezighouden?

Op deze site vind je informatie over “Opstellingen op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie” en de persoonlijke ontwikkelingsmethode NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

 

Contact

 

Ik geloof

Dat ik geen groter geschenk kan ontvangen, dan door de ander te worden gezien

Te worden gehoord, te worden begrepen en aangeraakt

Het grootste geschenk dat ik kan geven is

De ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken.

Wanneer dat gebeurt, voel ik

Dat er contact is gelegd.

 

Virginia Satir

 

Ècht contact kan een wezenlijk verschil maken in relatie met je gezin, je partner of bijvoorbeeld je bedrijf, collega’s of werkgever, maar hoe maak je contact?

In onze huidige wereld staan we minder in contact met onszelf, leven we op de automatische piloot en doen we de dingen die we doen zonder erbij na te denken; dit kan leiden tot allerlei klachten, stress, energieverlies, overgewicht, burn-out, ziektes en/of relatiebreuken. Ook onze (familie)geschiedenis kan een rol spelen in deze klachten; we voelen ons niet gezien, gehoord, ervaren boosheid of verdriet. Deze emoties kunnen we heel lang ontkennen en onderdrukken, maar vroeg of laat uiten zij zich in bovenstaande klachten.

 

Workshops, (bedrijfs)trainingen op maat, maar ook individuele-, gezins- en groepsbegeleiding zijn  mogelijk. Door te werken met een combinatie van NLP, TA en Systemisch Werken zien we in de praktijk dat deze krachtige werkvormen ertoe leiden dat er nieuwe inzichten ontstaan, contacten verbeteren en klachten afnemen.

 

Door mijn Indische achtergrond en geïnspireerd door mijn reizen naar Indonesië ben ik gaan verdiepen in transculturele- en meergenerationele traumaopstellingen en organiseer dan ook regelmatig Indische thema- en opstellingen dagen en avonden.

 

 

NLP  SYSTEMISCH WERKEN  TRANSCULTUREEL  ADOPTIE

  OPSTELLINGEN OP BASIS VAN MEERGENERATIONELE PSYCHOTRAUMATOLOGIE 

INDISCHE KOOKWORKSHOPS 

 NEDERLANDS-INDIË    (SAMENGESTELDE) GEZINNEN    

 INSPIRATIE  (CO)CREATIE

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Welkom

© 2014  Anita Bunt  |   Mensontwikkelingswerk  |  Deventerweg 47  |  7203 AD Zutphen  |  06-12539042  |  info@anitabunt.nl